Európa földrajza

 

EURÓPA ORSZÁGAI PROJEKT

 

I. Tartalmi szempontok:

a) alapadatok

 • az ország hivatalos neve
 • államforma
 • főváros (és népességszáma, Budapesthez is viszonyítva)
 • terület (Magyarországhoz is viszonyítva)
 • lakosságszám (Magyarországhoz is viszonyítva)
 • gazdasági fejlettségi mutatók (Magyarországhoz is viszonyítva)

b) földrajzi fekvés

 • Európa mely részén fekszik (Európa felosztása)
 • természetföldrajzi fekvés (félszigetek, tengerpart, milyen jellegű táj, stb.)
 • szomszédos országok
 • gazdaságföldrajzi helyzet
  • viszony a világgazdasági centrumokhoz
  • regionális integrációs tagság
  • történelmi háttér
 • közlekedésföldrajzi helyzet

c) természetföldrajz

d) népesség- és településföldrajz

e) mezőgazdaság

 • természeti adottságok
 • társadalmi adottságok (tulajdonviszonyok)
  • földhasznosításm a termelés szerkezete
  • a termelés színvonala
  • önellátottság foka - behozatali igény
  • világgazdaságban is jelentős, híres termékek
 • környezeti problémák (talajpusztulás, vízhiány)

f) ipar

 • természeti erőforrások (ásványkincsek, energiahordozók)
 • társadalmi erőforrások
 • az ipari termelés szerkezete (válságágazatok, dinamikusan fejlődő ágazataok)
 • az ipar területi elhelyezkedése (ipari telepítő tényezők, iparvidékek, fontos ipari városok térképpel)
 • világgazdaságban is jelentős, híres termékek
 • környezeti problémák

g) tercier és kvaterner szektor

 • külkereskedelmi kapcsolatok temékeknént (áruszerkezet)
 • külkereskedelmi kapcsolatok partnerenként
 • külkereskedelmi mérleg = import értéke - export értéke (countryeconomy.com)
 • külföldi beruházások
 • turizmus

 

II. Formai szempontok

 • cím dia (készítő neve is legyen feltüntetve)
 • illusztráció (láthatóság, felbontás, kapcsolódás a vázlathoz)
 • vázlat (nincsenek egész mondatok, áttekinthetőség, olvashatóság)
 • a bemutató felépítése, logikai menete
 • a felhasznált források feltüntetése
 • a képek, ábrák forrásainak feltüntetése

 

III. Az előadás értékelésének szempontjai

 • időkeret (minimum 10, maximum 20 perc)
 • önállóság (nem felolvasás, jegyzetbe bele lehet nézni közben)
 • komolyság
 • tempó
 • szakmaiság (közérthető, tárgyi tévedésektől mentes, szaknyelv használata)

 

TOPOGRÁFIA GYAKORLÓ FELADATOK

© 2020 - Simkó Krisztián

Menü